PM Anlæg er en entreprenør- og anlægsgartner-virksomhed

med mange års erfaring inden for bl. a.

 

Belægning og haveanlæg

- Terrasser og indkørsler
- Trapper
- Støttemur
- Opsætning af gabioner
 

Græsplæner og beskæring/træfældning

- Anlæg af græsplæner
- Beskæring og træfældning
 

Kloakarbejde

- Kloak og kloakrenovering
- Nedsivningsanlæg og minirenseanlæg
- Tilslutning til hovedkloak
- Udskiftning af betondæksler.
 

Grundstøbning

- Støbning af grunde og tilbygninger.
 

Snerydning

- Fortov
- Indkørsler
- Veje
 

 
 


 

Tilbud

Udskiftning af betondæksler på septiktanke til letdæksler efter tømningsordningen.

Pris fra kr. 1.250,00 Incl. moms, levering og montering.